Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce
 • Maciej Dorna
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Tomasz Jurek – Redaktor naczelny
  (Instytut Historii PAN)
 • Adam Kozak – Sekretarz
  (Instytut Historii PAN)
 • Tomasz Jasiński
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Paweł Stróżyk
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Jerzy Strzelczyk
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, em.)
 • Anna Baziór - Redakcja językowa

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności