Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Prawa autorskie

Prawa autorskie (osobiste i majątkowe) pozostają przy autorze. Po przyjęciu tekstu do druku autor udziela Instytutowi Historii PAN licencji na korzystanie na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzenie egzemplarzy zwielokrotnienia do obrotu, rozpowszechnianie. Dodatkowo autor zgadza się na udostępnianie czytelnikom artykułu na stronie www czasopisma na licencji CC BY 4.0 – Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (udziela sublicencji). Wydawca przekazuje treść artykułu do bazy CEJSH oraz serwisowi Biblioteki Narodowej POLONA na licencji CC BY, a także zezwala autorowi na samoarchiwizację w repozytorium uczelnianym lub na własnej stronie autora: wersji ostatecznej (wydawcy) na licencji CC BY 4.0 oraz preprintu także na licencji CC BY 4.0.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności