Skip to main content

e-ISSN 2451-134X   |   p-ISSN 0324-8585

„Roczniki Historyczne” to jedno z najstarszych czasopism w Polsce, ukazujące się nieprzerwanie od 1925 roku. Ich założycielem był wybitny mediewista, profesor Kazimierz Tymieniecki. W czasopiśmie ukazują się rozprawy, artykuły, prace drobne, mniejsze teksty źródłowe, przeglądy badań, polemiki, a także liczne recenzje. Od kilkudziesięciu lat „Roczniki Historyczne” skupiają się przede wszystkim na polskich i powszechnych dziejach średniowiecza oraz wczesnych czasów nowożytnych.

W ostatnich latach Roczniki Historyczne uczestniczyły w programie MNiSW „Wsparcie dla Czasopism Naukowych”.

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Redakcja nie pobiera od autorów opłat za przygotowanie, umieszczenie i wydruk materiałów. Czasopismo jest finansowane ze środków budżetowych państwa.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 70

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: historia.

Języki publikacji: polski, niemiecki, angielski, czeski.

Referencyjną wersją czasopisma jest wersja cyfrowa.


© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności