Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Konflikt interesów

Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy autor (lub jednostka, którą reprezentuje), recenzent albo redaktor zaangażowany jest w ekonomiczne lub osobiste relacje, które w nieodpowiedni sposób wpływają na jego działania. Innymi, pokrewnymi określeniami tego zjawiska są: konflikt zobowiązań i konflikt lojalności. Potencjalny jego wpływ na osąd naukowy oscyluje między znikomym a bardzo dużym. Konflikt interesów może zachodzić również wtedy, gdy dotknięty nim człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy.

Autorzy proszeni są o ujawnienie wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów, w tym wszelkich relacji finansowych, osobistych lub innych z osobami lub organizacjami, które mogłyby niewłaściwie wpływać lub być postrzegane jako mające wpływ na ich pracę.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności