Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

O nas

„Roczniki Historyczne” ukazują się od 1925 r. Ich założycielem w Poznaniu był wybitny mediewista, profesor Kazimierz Tymieniecki.

Czasopismo szybko wyszło poza ramy lokalne i już przed wojną zyskało uznanie jako jedno z kilku najważniejszych polskich czasopism historycznych. Wydawcą „Roczników” początkowo, aż do wybuchu II wojny światowej, było Towarzystwo Miłośników Historii w Poznaniu. Po wojnie czasopismo ukazywało się już „nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, a od tomu XX (wydanego w 1955 r.) jako organ jego Wydziału Historii i Nauk Społecznych.

W 2003 r. jako współwydawca dołączył Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla.

Kazimierz Tymieniecki pełnił obowiązki redaktora aż śmierci w 1968 r., dzieląc je z ks. Henrykiem Likowskim (1925–1926), Kazimierzem Kaczmarczykiem (1925–1939), Zygmuntem Wojciechowskim (1946–1952), Kazimierzem Piwarskim (1956–1957), wreszcie Gerardem Labudą (od 1958 r.), który w 1969 r. przejął redakcję i piastował ją do 1986 r. W latach 1987–2002 redaktorem był Antoni Gąsiorowski. Obecnie (od 2003 r.) funkcję redaktora pełni Tomasz Jurek.

„Roczniki Historyczne” początkowo, zwłaszcza w latach międzywojennych, wykazywały szczególne zainteresowanie sprawami ziem zachodnich i stosunków polsko-niemieckich. Z czasem profil ten stracił na wyrazistości, znaczenia nabrała za to pewna specjalizacja chronologiczna. Od kilkudziesięciu lat „Roczniki Historyczne” skupiają się przede wszystkim na polskich i powszechnych dziejach średniowiecza oraz wczesnych czasów nowożytnych.

Roczniki Historyczne znajdują się na liście ERIH+, a publikowane w nich artykuły są indeksowane w bazach CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Elektronische Zeitschriftenbibliothek, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), BazHum oraz Biblioteka Nauki.

Roczniki Historyczne znajdują są na ministerialnej liście czasopism punktowanych (aktualnie 70 punktów).

Wydawnictwo PTPN od 2012 roku rozpoczęło digitalizację „Roczników Historycznych” za lata 1925-2008. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim Wydawnictwo ma obowiązek uzyskać zgodę Autorów lub ich spadkobierców na digitalizację i upowszechnienie w wersji elektronicznej prac, które zostaną udostępnione na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Autorów lub ich spadkobierców, którzy nie podpisali umowy licencyjnej o kontakt z naszym Wydawnictwem.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności