Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Indeksacja

Na obowiązującej liście czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW „Roczniki Historyczne” otrzymały 70 punktów. Począwszy od tomu LXXI (2005) angielskie abstrakty artykułów dostępne są w Internecie na stronach The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). Czasopismo znajduje się na liście European Reference Index for Humanities (ERIH+).

Czasopismo jest indeksowane w bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), BazHum oraz Biblioteka Nauki. Znajduje się też na liście European Reference Index for Humanities (ERIH+).

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności