Advisory Committee

Daniel Bági (Pécs),
Sławomir Gawlas (Warszawa),
Ivan Hlaváček (Praga),
Krzysztof Mikulski (Toruń),
Henryk Samsonowicz (Warszawa),
Thomas Wünsch (Pasawa)