Rocznik LXXVIII, 2012

p007 0 00 01Spis treści

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

p007 0 00 01Sławomir Gawlas (Warszawa), Chłopi w Polsce piastowskiej przed kolonizacją na prawie niemieckim jako problem historiograficzny

 

p007 0 00 01Jan Andrzej Spież OP (Warszawa), Początki dominikanów w Polsce według Liber beneficiorum Jana Długosza na tle najstarszych żywotów św. Dominika

 

p007 0 00 01Andrzej Marzec (Kraków), Między Przemysłem II a Władysławem Łokietkiem, czyli kilka uwag o Królestwie Polskim na przełomie XIII i XIV wieku

 

p007 0 00 01Leszek Zygner (Ciechanów), Działalność synodalna arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego

 

p007 0 00 01Maciej Zdanek (Kraków), Klasztor cystersów w Jędrzejowie w drugiej połowie XV wieku. Rządy opackie Mikołaja Odrowąża z Rembieszyc (1448-1496)

 

p007 0 00 01Krzysztof Mikulski (Toruń), Zwodnicze losy pewnej kupieckiej fortuny. Historia rodziny Teschnerów z Torunia w XV wieku

 

p007 0 00 01Paweł Klint (Wrocław), Działy majątków ziemskich w północnej części województwa kaliskiego (powiaty kcyński i nakielski) w drugiej połowie XVI wieku

 

MATERIAŁY

p007 0 00 01Tomasz Gałuszka OP (Kraków), Szkolnictwo konwentualne i partykularne w strukturach polskiej prowincji dominikanów XIV stulecia. Nowe ujęcie w świetle nowych źródeł

 

 

p007 0 00 01Ewa Syska (Poznań), Dokument Zulisa von Wedel dla komtura joannitów z Suchania z 1371 roku

 

p007 0 00 01Elżbieta Knapek (Kraków), Wykaz dochodów z dziesięcin prepozytury krakowskiej z 1449 roku

 

p007 0 00 01Anna Zajchowska (Warszawa), Marcin Starzyński (Kraków), Cudowne interwencje św. Bernardyna w Polsce średniowiecznej. Liber miraculorum sancti Bernardini autorstwa Konrada z Freystadt

 

p007 0 00 01Paweł Stróżyk (Poznań), Decus Almae Academiae Posnaniensis. O herbie poznańskiej Akademii Lubrańskiego

 

p007 0 00 01RECENZJE

 

p007 0 00 01POLEMIKI

 

powrotRH