Redakcja

Tomasz JasiƄski
Tomasz Jurek (redaktor)
Adam Kozak (sekretarz)
Jerzy Strzelczyk